Home

Financiële begroting

Financieel MeerjarenPerspectief

Hieronder staat het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

FMP in primaire begroting 2022

78

-2.326

-2.595

-1.988

waarvan incidenteel

119

300

0

0

structureel

-41

-2.626

-2.595

-1.988

Totaal 1e begrotingswijziging

659

154

139

248

FMP na 1e begrotingswijziging

737

-2.172

-2.456

-1.739

Totaal besluitvorming

-

-

-

-

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-598

-128

-95

-92

FMP na Voorjaarsnota 2022

139

-2.300

-2.551

-1.831

waarvan incidenteel

119

300

0

0

structureel

20

-2.600

-2.551

-1.831

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:27:51 met de export van 07/18/2022 10:43:08